top of page

Optimaal Samenwerken Binnen Teams

Een specialistisch centrum in een ziekenhuis heeft een nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor moeten leidinggevenden anders en in andere samenstelling met elkaar samenwerken.

Om deze samenwerking optimaal te laten verlopen zijn we met het 5-stappen-samenwerkingsmodel van Lencioni aan de slag gegaan.

De stappen die we hebben doorlopen zijn:

  1. Bepalen gezamenlijk beoogde resultaten

  2. Bouwen aan onderling vertrouwen

  3. Het aangaan van ‘productieve conflicten’

  4. Invulling geven aan de betrokkenheid door het nemen van heldere besluiten

  5. Het nemen van verantwoordelijkheid door o.a. het geven van gevraagde en ongevraagde feedback

Hiermee hebben we bereikt dat de focus ligt bij samenwerken naar gezamenlijke doelen en niet bij ego en eigen belang. Hierdoor worden de beoogde doelen gemakkelijker bereikt.

Comments


bottom of page